18. 06. 2018

Krbové sporáky s výměníkem Nordica.

Sporák Nordica Rosa s výměníkem se jmenoval ThermoRosa.

Konstrukce byla výborná, jen kdyby zákazníci věděli, jak ho používat, jak musí být připravené dřevo, jak správně zapojit do systému ÚT, jaké bezpečnostní prvky instalovat, bylo by vždy vše v pořádku.

Takto se vyskytovaly začátečnické problémy.

1) Lidé si mysleli, že provoz a technika topení je stejná, jako je v kamnech bez výměníku, ale to není. Je v tom velký rozdíl.

Do sporáku se musí přikládat častěji menší dávky, ale tím podstatným je, že dřevo musí být suché. Minimálně dva roky vyschlé.

Tím, jak je kolem ohniště umístěný výměník, teplota spalin odcházející do komína je nižší a také tah komínu je nižší. Z toho plyne poučení, že se topit zcela jinak.

2) Zapojení do systému ÚT bylo často chybné. První sporák měl výměník na tlak soustavy 2 až 2,5 Bary. To byla tak zvaná otevřená soustava s expanzní nádobou. Při přetopení se voda začala vařit a tlak vybublal do expansky. Nic se nestalo. Ale lidé s topenáři to zapojovali do uzavřené tlakové soustavy a pojistný ventil dali na 3 Bary. Tím docházelo k přetopení a vyboulení stěn, prasknutí ve svárech a úniku vody. Bylo velmi  těžké vysvětlovat, že do soustavy se musí dát ochranný tlakový ventil 1,5 Baru a pak bude vše v pořádku.

Takto vypadal výměník v prvním sporáku termoRosa. Rošt byl litinový ostatní je ocelové. Stěny u tohoto typu se špatně čistily.

3) Lidé si mysleli, že si koupili kotel, kde do ohniště naládují, co to dá, zavřou vzduchy, aby to co nejdéle hořelo a ráno udělají to samé. To byla velká chyba. Ráno byl sporák zanesený sazemi tak, že se musel vyčistit. A toto dělali stále. Potom nadávali, co je to za špatný výrobek. Na naše rady nereflektovali, protože oni přece takto topí stále. Zde si, ale neuvědomovali, že ve výměníku je voda, např.  s teplotou pod 50°C. V této situaci, se potom na stěnách výměníku vytvářela voda, která nejen proces hoření ochlazovla, ale vytvářela dehty. A dehtování bylo masivní.

Až druhá generace výměníku, tyto necnosti odstranila. Výměník měl systém  DSA. Byl na vyšší tlak 6 Barů, s bezpečností a automatickém dochlazování.

Toto se používá dodnes.  Přístě vám popíši, jak celý systém správně funguje.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ