Peletová kamna Extraflame mohou vytápět domov i firmu.

Poslední evoluce peletových kamen s výměníkem Extraflame udělala obrovský pokrok.

Popíšeme si to a ukážeme při poslední instalaci typu Fiandra Idro.

 

 

V místě nebyl plyn a většina vesnice topila kotly na uhlí /dřevo nebo elektrikou. Napojení je do akumulační nádrže 1000 litrů společně s krbem s výměníkem.

Zde je ukázka co bylo nutno připravit. Nahoře je komín velikosti 150 mm, který je zredukovaný na 100 mm pro napojení kouřových trubek.

Dole jsou připravené výstupy zakončené kulovými uzávěry velikosti 3/4 coulu, vlevo na kamna, vpravo na krb a elektrická zásuvka.

 

Ještě si ukážeme kamna ze zadní strany, kde je připojená soustava dodatečného okruhu s termostatem , který udržuje vodu uvnitř na 60°C aby se nerosily stěny ve spalovací komoře.

 

 

 

Pohledem zezadu zakončíme představení instalace.

 

A nyní v krátkosti vyjmenuji změny a vylepšení proti běžným peletovým výrobkům.

 

1) Celkové utěsnění, tak aby se mohla kamna instalovat do domů s rekuperací nebo vzduchotechnikou, kde může vzniknout podtlak vzduchu.

2) Keramické zapalování zapaluje pelety za 2 až 3 minuty.

3) Automatické odpopelnění roštu - popel padá do velkého popelníku. Čištění za 5 až 7 dnů.

4 ) Vodní čerpadlo s malou spotřebou a tichým provozem.

5 ) Nový typ odtahového ventilátoru kouře, který je účinější a tišší.

5) Nová elektronická řídící jednotka umožňuje dokoupit WI-FI modul pro ovládání aplikací z telefonu.

6 ) Optimalizované spalování pro vysokou  účinnost.

7 ) Kachlový obklad

8 ) Instalovaný teplovzdušný ventilátor pro dodatečné zvýšení tepla v instalovaném prostoru.

9 ) Zásobník na pelety na 30 kg s možností provozu až na jeden den bez přikládání.

10 ) Dlouhodobě čisté sklo pro krásný  pohled na hoření.

10 ) Týdenní programování, zapálení a vypnutí pro úsporu paliva  např. v noci.

 

 

Stejně jsou osazena peletová kamna Evelyne Idro.