23. 08. 2018

Sporákem ROSA Ready lze vytápět chalupu nebo menší dům

Sporák  Nordica, typ  TERMOROSA Ready DSA, je plnohodnotný "kotel" na dřevo, který splňuje veškeré požadavky a nároky na instalaci a provoz.


Jedná se výrobek tzv. tři v jednom. Nejen, že ekonomicky vytápí prostory a snižuje tepelné ztráty z dlouhých rozvodů, ale také můžete uvařit a upéct z jednoho místa.

Mnoho lidí má starost, jak dlouhou má sporák životnost, zda se výměník nepropálí a jaká je údržba.


Životnost je skutečně vysoká, nebál bych se říci tak 15 až 20 let. Vždyť k nám chodí lidé, kteří mají sporák Romantika 4,5 a je stále funkční.


Musím po pravdě říci, že topení je jiné, než v klasických kamnech nebo kotlích. Musí se vzít v úvahu, že po celém obvodu topeniště je voda ve výměníku. Tím se snižuje teplota spalin, které odcházejí do komína. Důležité je to, aby bylo zajištěno, že teplota vody neklesne pod 60°C. Co je, ale podstatné, je používání kvalitního suchého dřeva. V topeništi se musí udržovat nepřetržitě oheň, a tím jsou plameny.


Uzavírání vzduchů a jiné tlumení, jako i přikládání velkých kusů dřeva, které se pomalu vznítí, je nepřípustné. Tím jenom dosáhnete silného zanášení pod plotnou, kouřovodů a komínu.

Také otvírání popelníkových spodních dvířek není správné. Hoření se tím urychluje, plyny nestačí sekundárně shořet a usazují se jako saze. Tímto negativním způsobem provozování se zanese sporák i za týden

.

Třetí generace sporáku TermoROSA Ready má již spalování tak vyladěné, že sklo zůstává čisté. To vše je důsledkem správného hoření a v tomto případě je zanášení sazemi skutečně minimální.

 

Cena sporáku se může někomu zdát vysoká, ale osazení dvou čerpadel, teplovodního výměníku, řídící elektroniky, expanzní nádoby a všech bezpečnostních prvků, co norma požaduje, je součástí sporáku.


Všechny výše uvedené součásti jsou krásně skryty ve spodní části sporáku. Stačí jen sporák dopojit do soustavy topení. Vzadní části sporáku je krycí plech, který celou připojovací armaturu zakryje.

Příprava od topenářů pro připojení do soustavy ÚT. Připojení ohebnými nerezovými trubkami umožňuje při potřebném odpojení sporáku soustavu uzavřít a nevypouštět.

 

Také instalace je jednoduší. Topná soustava je napuštěná a nyní zbývá propojit ohebnými nerezovými trubkami sporák s ventily. Na obrázku v levo jsou na každé větvy napouštěcí ventily. Ty ale nemusí být, když se nepouští jinde. Jinak sporák má svůj napouštěcí vstup.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ